In dit venster vind u een liedpreek.Utrecht Domkerk Bätzorgel

Vreekamp refereerd o.a. aan deze tekst:

 

Mattheüs 12: 40

 

Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven.

 

 

De verkondiging is zolas hij die zelf noemde 'een liedpreek', zoals Vreekamp die wel meer kon houden.

 

Deze gaat rondom Gezang 211 uit het Liedboek '73

het vierde vers:

 

Gezang 211: 4 LB'73

 

Christus is nedergestegen,

Hij heeft victorie verkregen.

Hij is ons allen een Medicijn,

Christus zal onze Verlosser zijn.

Kyrieleis.

 

De tekst die hij destijds plaatste