Schriftlezingen:Grote Kerk Epe

 

 

1e lezing Psalmen 150

 

1 Halleluja! Loof God in zijn heilige woning, loof hem in zijn machtig gewelf, 2 loof hem om zijn krachtige daden, loof hem om zijn oneindige grootheid.

3 Loof hem met hoorngeschal, loof hem met harp en lier, 4 loof hem met dans en tamboerijn, loof hem met snaren en fluit.

5 Loof hem met klinkende bekkens, loof hem met slaande cimbalen.

6 Alles wat adem heeft, loof de HEER. Halleluja!

 

 

2e lezing Lukas 2: 21

 

Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

 

De oudejaarsdienst beluisteren

Orde van de dienst