Schriftlezing:

 

Van deze dienst is alleen het tekstfragment bekend.

 

Lukas 2: 40 vanuit de Naardense Bijbel

Maar het jongetje is opgegroeid en krachtig geworden,- vervuld van wijsheid: Gods genade is over hem geweest.

 

Bij dezen de tekst van de preek