Schriftlezingen:

Grote Kerk Epe

 

1e lezing Psalmen 90 in de vertaling Jitschak Dasberg

 

Het leven gaat voorbij, God is eeuwig, Een gebed van Mosjé, de Godsman. Heer, een toevlucht was U voor ons van geslacht tot geslacht. Vóórdat bergen tot stand gekomen waren en voordat U aarde en wereld tot leven had gebracht was U, van onheugelijk verleden tot in verste toekomst, God. U brengt een sterveling terug tot berouw, en zegt dan: Keert terug mensenkinderen! Duizenden jaren zijn immers in Uw ogen als de dag van gisteren die al voorbij is als een wacht in de nacht. U spoelt ze weg, ze zijn als in vluchtige slaap. In de morgen zijn ze als gras dat fris opschiet. In de morgen bloeit het fris op, ’s avonds is het verwelkt en verdord. Wij zijn door Uw woede de vernietiging nabij en door Uw gramschap zijn we verbijsterd. U stelt zich onze overtredingen voor ogen, in het volle licht, bij U, wat voor ons verborgen was. Zodat al onze dagen voorbij zijn gegaan onder Uw verbolgenheid, en wij onze jaren slijten als in een zucht. Onze levensjaren zijn er maar zeventig en zijn het er heel veel, tachtig, wat er zo trots aan leek, vergeefse moeite, want o zo snel is het afgesneden, vliegensvlug gaan we heen. Wie kent de kracht van Uw woede, Uw verbolgenheid die evenredig is aan ontzag voor U. Leer ons zo onze dagen tellen, dat we wijze gedachten mogen verkrijgen. Kom terug, Eeuwige, tot hoe lang nog! Heb medelijden met hen die U dienen. Geef ons in de nieuwe morgen overvloedig Uw liefde, zodat we zolang we leven kunnen juichen en blij zijn. Geef ons – zoveel dagen van – blijdschap, als dagen dat U ons liet lijden, als jaren dat we ongeluk zagen. Moge voor hen die U dienen Uw werk zichtbaar worden en voor hun kinderen Uw glorie. Moge de liefderijke hulp van mijn Heer, onze God, ons bijstaan: moge voor ons het werk van onze handen standhouden, ja, het werk van onze handen, bestendig dat.

 

2e lezing lukas 2: 21

 

21 En toen acht dagen vervuld waren, zodat zij Hem moesten besnijden, ontving Hij ook de naam Jezus, die door de engel genoemd was, eer Hij in de moederschoot was ontvangen.

 

Orde van de dienst

Dienst beluisteren